تبلیغات
معماری وشهرسازی - لایحه قانونی اصلاح تبصره‌های ماده 100 قانون شهرداری
 
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : مهندس مرتضی صالحی
نظرسنجی
به نظرتون چطور ه
جستجو

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
معماری وشهرسازی

‌ماده واحده ـ
تبصره‌های 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 ماده 100 قانون شهرداری به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های 9 و 10 و 11 به ماده مذكور‌الحاق‌می‌گردد:
تبصره 2 ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمان واقع در حوزه استفاده از اراضی مسكونی كمیسیون می‌تواند در‌صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملك از نظر مكانی (‌در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا كوچه بن باز یا بن بست) رأی‌به اخذ جریمه‌ای كه متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مكلف است بر اساس آن‌نسبت به وصول جریمه اقدام نماید.
(‌جریمه نباید از حداقل (2).(1) كمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمانی برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد) در صورتی كه ذینفع از‌پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مكلف است مجدداً پرونده را به‌همان كمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. كمیسیون در‌این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.
‌تبصره 3 ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری كمیسیون می‌تواند‌در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا به توجه به موقعیت ملك از نظر مكانی (در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا كوچه بن باز یا بن بست)‌رأی به اخذ جریمه‌ای كه متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مكلف است بر‌اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید (‌جریمه نباید از حداقل دو برابر كمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای‌اضافی ایجاد شده بیشتر باشد) در صورتی كه ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مكلف است مجدداً پرونده را به‌همان كمیسیون ارجاع‌و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید.
‌كمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.
‌تبصره 4 ـ در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی كه اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد‌كمیسیون می‌تواند با صدور رأی بر اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز (10).(1) ارزش معاملاتی ساختمان یا (5).(1) ارزش سرقفلی‌ساختمان، در صورتی كه ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، به‌هر كدام كه مبلغ آن بیشتر است از ذینفع بلامانع بودن صدور برگ پایان‌ساختمان را به شهرداری اعلام نماید. اضافه بنا زائد بر تراكم مجاز بر اساس مفاد تبصره‌های 2 و 3 عمل خواهد شد.
‌تبصره 5 ـ در مورد عدم احداث پاركینگ و یا غیر قابل استفاده بدون آن و عدم امكان اصلاح آن كمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع‌استفاده از فضای پاركینگ رأی به اخذ جریمه‌ای كه حداقل یك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملات ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته‌پاركینگ باشد صادر نماید مساحت هر پاركینگ با احتساب گردش 25 متر مربع می‌باشد) شهرداری مكلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان‌ساختمان می‌باشد.
‌تبصره 6 ـ در مورد تجاوز به معابر شهر، مالكین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان و طرحهای مصوب رعایت برهای اصلاحی‌را بنمایند.
‌در صورتی كه بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مكلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به‌كمیسیون ارسال نماید.
‌در سایر موارد تخلف مانند عدم استحكام بنا، عدم رعایت اصول فنی بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت كمیسیونهای‌ماده صد است.
‌تبصره 7 ـ مهندسان ناظر ساختمانی مكلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی كه به مسئولیت آنها احداث می‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با‌مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت كرده و در پایان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات‌فنی را گواهی نمایند. هر گاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نكند و موضع منتهی به طرح در‌كمیسیون مندرج در تبصره یك ماده صد قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مكلف است مراتب را به نظام‌معماری و ساختمانی منعكس نماید.
‌شورای انتظامی نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت‌موضوع به 6 ماه تا سه سال محرومیت از كار و در صورتی كه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور رأی تخریب به وسیله كمیسیون ماده صد‌گردد به حداكثر مجازات محكوم كند. مراتب محكومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یك از جرائد‌كثیرالانتشار اعلام می‌گردد. شهرداری مكلف است تا صدور رأی محكومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده كمیسیون ماده صد‌به مدت حداكثر 6 ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید.
‌مأموران شهرداری نیز مكلفند در مورد ساختمانها نظارت نمایند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نكنند و یا در مورد صدور گواهی‌انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می‌شود و در صورتی كه عمل ارتكابی مهندسان ناظر و‌مأموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.
‌در مواردی كه شهرداری مكلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود می‌تواند با استفاده از مأموران اجراییات خود و‌در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.
‌تبصره 8 ـ دفاتر اسناد رسمی مكلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمانها گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمانهای نا تمام گواهی عدم‌خلاف تا تاریخ انجام معامله را كه توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سه بند قید نمایند.
‌در مورد ساختمانهایی كه قبل از تصویب قانون 6 تبصره‌الحاقی به ماده صد قانون شهرداریها (1355.11.24) معامله انجام گرفته و از ید مالك اولیه‌خارج شده باشد در صورتی كه مورد معامله كل پلاك را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان‌الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در‌سند انجام معامله بلامانع می‌باشد.
‌در مورد ساختمانهایی كه قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتی كه اضافه بنا جدید حادث نگردیده باشد و مدارك و اسناد نشان‌دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالكیت انجام معامله بلامانع می‌باشد.
‌تبصره 9 ـ ساختمانهایی كه پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره 1 ماده صد قانون شهرداری‌معاف می‌باشد.
‌تبصره 10 ـ در مورد آراء صادره از كمیسیون ماده صد قانون شهرداری هر گاه شهرداری یا مالك یا قائم‌مقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت‌به آن رأی اعتراض نماید. مرجع رسیدگی به این اعتراض كمیسیون دیگر ماده 100 خواهد بود كه اعضای آن غیر از افرادی می‌باشند كه در صدور رأی‌قبلی شركت داشته‌اند. رأی این كمیسیون قطعی است.
‌تبصره 11 ـ آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجرا است. و این ارزش‌معاملاتی سالی یك بار قابل تجدید نظر خواهد بود.
[امضاء]
نخست وزیر
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 29 دی 1392 :: نویسنده : مهندس مرتضی صالحی
نظرات ()
سه شنبه 17 مرداد 1396 06:21 ب.ظ
Hi to all, how is everything, I think every one is getting more from this web page,
and your views are pleasant in support of new viewers.
شنبه 14 مرداد 1396 08:32 ب.ظ
Hi there! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew
where I could find a captcha plugin for my comment form?

I'm using the same blog platform as yours and I'm having trouble finding one?
Thanks a lot!
یکشنبه 8 مرداد 1396 12:31 ق.ظ
I was very happy to uncover this web site. I want to to thank you
for ones time due to this wonderful read!!
I definitely liked every little bit of it and
i also have you saved to fav to check out new information on your web site.
پنجشنبه 17 بهمن 1392 08:24 ق.ظ
دیگر نگران فایلهای خود نباشید. همین حالا فایل هایتان را مجانی آپلود کنید!!! لذت یک آپلود راحت با میهن بیت | آپلود نامحدود و دانلود مستقیم. عضویت رایگان | میهن بیت - آپلود رایگان فایل | http://mihanbit.com
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر